.
دوشنبه 16 تير 1399.

اطلاعیه جدید

با سلام و احترام
براساس برنامه ریزی انجام شده از سوی مرکز مطالعات طب سوزنی از تاریخ 6 تا 8 شهریور بمدت 6 ماه سلسله مطالب آموزشی طب سوزنی براساس سیستم آموزشی دانشکده های طب سوزنی چین در گروه های مختلف این مرکز برای اعضا محترم اختصاص داده خواهد شد .
قابل ذکر است که براساس برنامه قبلی 15 مرداد بوده که متاسفانه بدلیل مشغله و . . . بتاخیر افتاده است .
سعی خواهد شد مجموعه ای از سوالات آموزشی بهمراه پاسخ جهت یادگیری بهتر در گروه قرار داده خواهد شد .
بطور میانگین هر 4 روز در میان مطالب در گروه قرار داده خواهد شد .
علاوه بر موارد فوق پژوهش های علمی انجام شده در زمینه طب سوزنی و نیز از مجلات تخصصی طب سوزنی که چند جلد آن اسکن گردیده در اختیار اعضا محترم قرار خواهد گرفت .
تمام کسانیکه در تلگرام موفق به دریافت نشوند در سایت مرکز مطالعات طب سوزنی نیز میتوانند بهره بهره برداری نمایند .
با آرزوی موفقیت برای همه اعضا محترم

آخرین اخبار سایت