.
چهارشنبه 23 آبان 1397.

سوزن های طب سوزنی

سوزن های طب سوزنی:

 

1- سوزن  7*18 استیل :  فعلا موجود نیست

2- سوزن  8*18 استیل :   بسته 100 تایی ، 18.000 تومان 

3- سوزن  10*18 استیل : بسته 500تایی ،  65.000 تومان 

4- سوزن  13*20 استیل : بسته 100تایی ،   30.000 تومان ( تک گاید)

5- سوزن  25*25 استیل : بسته 100تایی ،   30.000 تومان  ( تک گاید )  

6- سوزن  25*25 استیل : بسته 1000 تایی ، 170.000 تومان

7- سوزن  40*25 استیل : بسته 100تایی ،  25.000 تومان ( تک گاید )

8- سوزن  40*25 مسی : فعلا موجود نیست

9-سوزن  40*30 استیل : فعلا موجود نیست

10-سوزن 50*30 استیل : فعلا موجود نیست

11- سوزن 60*35 استیل : فعلا موجود نیست

12- سوزن 13*16 زیبایی با دسته پلاستیکی :  بسته 500 تایی ،90.000 تومان

13- سوزن 25*25 زیبایی با دسته پلاستیکی :  بسته 500تایی ، 90.000 تومان 

14- سید گیاهی : ورق 60تایی ، 6.000 تومان

15- پرس نیدل : بسته 100 تایی ، 25.000 تومان

16- چکش سون استار :   بسته ای 60.000 تومان

17- موکسا سیگاری گیاهی : بسته 10تایی ، 50.000 تومان

18- موکسا ذغالی رولی : فعلا موجود نیست

19- موکسا ذغالی چسبی : بسته 180 تایی ، 60.000 تومان

20- نگهدارنده موکسا : 40.000 تومان

21- نگهدارنده موکسا قابل حمل : 45.000 تومان

22- گواشا : 50.000 تومان

23- شانه از جنس گواشا اصلی : 60.000 تومان

24- خط کش :  فعلا موجود نیست

25- مولاژ بزرگ بدن : 180.000 تومان

26- مولاژ گوش بزرگ :  150.000 تومان

 

آخرین اخبار سایت